Menu
Edit Template

Allmänna villkor

§1 [ALLMÄNNA BESTÄMMELSER]

 1. Dessa föreskrifter definierar reglerna för att göra inköp i den onlinebutik som drivs av Mr. Mustache – www.mrmustache.se, av Mr. Mustache Sp. z o.o., beläget i Krakow, Kosynierów 15B/1, 31-572, med de tilldelade numren NIP (skattenummer): 6751733686
 2. De termer som används i föreskrifterna innebär:
  a) Kund – en fysisk person (med full rättslig kapacitet) eller en juridisk person som har gjort eller avser att göra ett köp i Mr. Mustache onlinebutik. En kund kan vara både en konsument och en företagare, 
  b) Säljare – Mr. Mustache Sp. z o.o., beläget i Krakow, Kosynierów 15B/1, 31-572, med de tilldelade numren NIP (skattenummer): 6751733686,
  c) Butik – den onlinebutik som drivs av säljaren på domänen www.mrmustache.se,
  d) Konsument – enligt lagen av den 23 april 1964, civilrätten – en användare som, som en fysisk person, utför en rättslig handling som inte är direkt relaterad till deras affärs- eller yrkesverksamhet. Entreprenörer som driver enskild näringsverksamhet och ingår avtal som inte är av yrkesmässig natur som följer av deras verksamhetsföremål anses också vara konsumenter enligt dessa föreskrifter,
  e)Användarkonto – ett konto i butiken, tilldelat en given kund, innehållande uppgifter som lämnats vid registrering,
  f) Föreskrifter – detta dokument tillsammans med alla bilagor.
 3. Butiken erbjuder detaljhandelsförsäljning via internet av saxar och hårklippare. Dessa produkter finns tillgängliga genom butiken i form av färdiga produkter samt produkter på beställning eller anpassade.
 4. Detaljerad information om produkterna finns på webbplatsen www.mrmustache.se, liksom via e-post från säljaren.
 5. Kunden kan kontakta säljaren via post till den adress som anges i punkt 2b och elektroniskt via e-postadressen: admin@mrmustache.se eller per telefon. 

§2 [ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEN]

 1. För att lägga en beställning genom butiken måste kunden uppfylla följande tekniska krav:
  a) ha en dator, bärbar dator eller annan enhet med internetåtkomst,
  b) ha tillgång till elektronisk post,
  c) använda en webbläsare (det rekommenderas att använda den senaste versionen),
  d) använda en minsta skärmupplösning på 1024×768, e. aktivera möjligheten att spara cookies i webbläsaren. 
 2. Den onlinebutiken tillhandahåller elektroniska tjänster i form av:
  a) registrering och underhåll av användarkontot,
  b) beställningsformulär,
  c) nyhetsbrev,
  d) chatt,
  e) kontaktformulär.
 3. Butiken tar inte ut några avgifter för tillhandahållandet av ovanstående tjänster.
 4. Tjänsterna tillhandahålls under obestämd tid. Kunden kan när som helst, utan att ange någon anledning, avstå från en given tjänst genom att skicka ett lämpligt e-postmeddelande till säljarens e-postadress. Kunden kan dra sig ur avtalet om tillhandahållande av var och en av tjänsterna utan att ange någon anledning inom 14 dagar från det datum då beställningen lades på det sätt som anges ovan.

§3 [AVTALSSLUT]

 1. Avtal sluts mellan Säljaren och Kunden.
 2. Alla priser som anges på butikens webbplats är bruttopriser (inklusive moms) satta i polska zlotys. Produktpriserna inkluderar inte fraktkostnader.
 3. Säljaren tar nödvändig hänsyn för att säkerställa att bilderna på produkterna återspeglar deras färg, karaktär, textur och skick så exakt som möjligt. På grund av skillnader i upplösning, kalibrering och ljusstyrka på kundens datorskärm eller användningen av blixt kan färgerna på produkterna i bilderna skilja sig något från verkligheten. Butiken tillhandahåller därför en beskrivning av produkten och dess färg utöver bilden. Vid tvivel, kontakta gärna säljaren i förväg.
 4. Beställningar kan läggas via butikens webbplats med hjälp av beställningsformuläret (utan registrering) eller genom användarkontot. Säljaren genomför inte försäljning via telefon eller e-post.
 5. För att göra ett köp väljer kunden de produkter som intresserar dem i butiken genom att klicka på lämplig knapp. Efter att ha valt produkter fortsätter kunden till fliken där de specificerar leveransmetoden för produkterna och betalning för dem. 
 6. Kunden klickar sedan på knappen “Köp och Betala”, vilket omdirigerar kunden till en sida med information om den placerade beställningen. Denna information inkluderar bland annat: specifikation av de huvudsakliga egenskaperna hos de beställda varorna, angivande av det totala priset inklusive skatter och leveranskostnader, presentation av kundens data som lämnats i beställningsformuläret.
 7. För att lägga en beställning måste kunden bekräfta beställningen genom att klicka på knappen “Köp och Betala” som finns under sammanfattningen av beställningen.
 8. Att klicka på knappen “Köp och Betala” motsvarar kundens förklaring om att de är medvetna om att de lägger en beställning som innebär en betalningsförpliktelse.
 9. Försäljningsavtalet ingås när kunden bekräftar beställningen, dvs. i ögonblicket då kunden klickar på knappen “Köp och Betala”.
 10. Efter att kunden har lagt en beställning skickar säljaren ett e-postmeddelande som bekräftar beställningen tillsammans med detaljer om dess genomförande, vilket inkluderar bland annat: specifikation av de huvudsakliga egenskaperna hos de beställda varorna, utförandetid för beställningen, angivande av det totala priset inklusive skatter och leveranskostnader, presentation av kundens personuppgifter som lämnats i beställningsformuläret.
 11. Innehållet i det ingångna avtalet förstärks, säkras och görs tillgängligt genom:
  a) att göra dessa föreskrifter tillgängliga på butikens webbplats,
  b) att förstärka innehållet i avtalet i butikens IT-system.
 12. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra att genomföra beställningen inom ramen för försäljningsavtalet om kundens kontaktuppgifter är felaktiga.
 13. I fallet med en produkt som är specialbeställd eller anpassad gör kunden ett köp av produkten via butiken och ger sedan säljaren instruktioner om beställningen i form av ett e-postmeddelande.

§4 [BETALNINGSVILLKOR OCH METODER]

 1. Webbplatsen erbjuder följande betalningsformer för beställningen:
  a) genom banköverföring till säljarens bankkonto (förskottsbetalning),
  b) via en extern betalningsleverantör (förskottsbetalning).
 2. Kunden är skyldig att göra betalningen inom 3 arbetsdagar från inköpsdagen.
 3. Vid behov av att returnera medel för en transaktion som gjorts av kunden kommer säljaren att återbetala beloppet med samma betalningsinstrument som kunden använde för betalningen.

§5 [LEVERANSSÄTT OCH KOSTNADER]

 1.  Kunden bär kostnaden för att leverera de beställda produkterna till destinationen. 
 2. Produkter levereras till den angivna adressen över hela världen. Leveranskostnader för produkterna anges i kassapanelen och i bekräftelsemailet för beställningen.
 3. Säljaren erbjuder följande leveransmetoder för produkterna:
  a) budtjänst,
  b) via polska posten.
 4. Bearbetningstiden för beställningen är upp till 2 arbetsdagar från det att betalningen krediteras säljarens konto (eller, i fallet med betalning med kreditkort, från ögonblicket då positiv betalningsauktorisation erhålls).

§6 [RÄTT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET]

 1. Bestämmelserna i denna punkt ger rättigheter uteslutande till kunden som är konsument.
 2. Konsumenten har rätt att frånträda avtalet som ingåtts med säljaren inom 14 dagar från dagen för mottagandet av försändelsen eller personlig upphämtning av varorna, utan att ange någon anledning.
 3. The Customer may submit a statement of withdrawal from the contract using the withdrawal form located at the end of the regulations, either by post to the address: Kosynierów 15B/1, 31-572 Krakow, or to the contact email address: support@mr-mustache.com.
 4. Om du skickar in en förklaring om att du frånträder avtalet utan att använda formuläret påverkar det inte ångerns verkan. Det är tillräckligt att skicka meddelandet innan tidsfristen löper ut för att det ska vara giltigt.
 5. Säljaren bekräftar omedelbart via e-post (till den adress som angavs när beställningen gjordes) mottagandet av meddelandet om att avtalet frånträds.
 6. Konsumenten ska returnera de köpta produkterna inom 14 dagar från den dag då ångermeddelandet skickades till säljarens adress.
 7. Om du skickar ett meddelande om att du frånträder avtalet anses avtalet inte vara ingånget.
 8. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera de köpta produkterna.
 9. Konsumenten är ersättningsskyldig för den värdeminskning av varan som är en följd av att den använts på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion, såsom rengöringskostnader, reparation av delar, sönderrivning av taggar. För att fastställa varans art, egenskaper och funktion får konsumenten endast hantera och undersöka den på samma sätt som i en fysisk butik.
 10. Säljaren är skyldig att omedelbart, senast inom 14 kalenderdagar från dagen för mottagandet av konsumentens uttalande om återkallande av avtalet, returnera alla betalningar som gjorts av honom, inklusive kostnaden för att leverera produkten (exklusive extra kostnader till följd av kundens valda leveransmetod som inte är den billigaste standardleveransmetoden som erbjuds av butiken). Säljaren återbetalar betalningen med samma betalningsmetod som konsumenten använde, såvida inte konsumenten uttryckligen har kommit överens om en annan metod för returbetalning.
 11. Säljaren kan hålla inne återbetalningen av betalningar som mottagits från konsumenten tills produkten returneras eller konsumenten tillhandahåller bevis på att den returnerats, beroende på vad som inträffar först.
 12. Rätten att frånträda avtalet gäller inte för avtal:
  a) där föremålet för tjänsten är en icke-prefabricerad vara, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller som tjänar till att tillgodose deras individuella behov,
  b) där föremålet för tjänsten är varor som på grund av sin natur är oskiljaktigt blandade med andra föremål efter leverans.

§7 [ANSVAR FÖR ATT PRESTATIONEN ÄR AVTALSENLIG (KLAGOMÅLSFÖRFARANDE)]

 1. Säljaren är skyldig att tillhandahålla tjänster och varor i enlighet med avtalet. Säljaren har en lagstadgad skyldighet att leverera varor som är fria från defekter.
 2. Reglerna om säljarens ansvar gentemot konsumenten för avtal som innebär att äganderätten till varan övergår till konsumenten regleras i kapitel 5a i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter.
 3. När det gäller klagomål kan konsumenten utöva de rättigheter som beviljas honom enligt bestämmelserna i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter, inklusive för bristande överensstämmelse med varorna med försäljningsavtalet.
 4. Säljaren är ansvarig gentemot konsumenten för bristande överensstämmelse mellan varorna och det avtal som gäller vid tidpunkten för leveransen och som avslöjas inom två år från den tidpunkten, såvida inte utgångsdatumet för de varor som anges av säljaren är längre. Före utgången av ovanstående period kan konsumenten meddela säljaren om den upptäckta bristande överensstämmelsen genom att skicka ett lämpligt meddelande med hjälp av något av de kontaktmedel som nämns i § 1 punkt 5.
 5. Säljaren bekräftar mottagandet av klagomålet och uppmanar konsumenten att omedelbart leverera de varor som inte är i enlighet med avtalet till säljaren, för att ta itu med klagomålet.
 6. Vid ett obefogat klagomål kommer varorna att returneras tillsammans med ett yttrande om klagomålets obefogadhet.
 7. Om säljaren inte besvarar konsumentens reklamation inom 14 kalenderdagar från den dag då reklamationen lämnades, anses säljaren ha tagit del av konsumentens reklamation och begäran.
 8. En kund som inte är konsument kan utöva de rättigheter som han har gentemot säljaren när det gäller garanti för fel, på de villkor som anges i art. 556 och följande i civillagen. Säljaren är ansvarig gentemot kunden som inte är en konsument om den sålda produkten har ett fysiskt eller juridiskt fel (garanti).
 9. Säljaren är ansvarig enligt garantin om ett fysiskt fel upptäcks före utgången av två år från den dag då varan lämnades ut till kunden som inte är konsument.
 10. Kund som inte är konsument förlorar rätten till garantin om han inte undersökt varan i tid och på sätt som är brukligt för varor av detta slag och inte omedelbart anmält felet till säljaren, och om felet upptäckts senare – om han inte anmält felet till säljaren omedelbart efter att det upptäckts.

§8 [AVTAL SOM INGÅS MED ENTREPRENÖRER SOM GÖR BESTÄLLNINGAR FÖR YRKESMÄSSIGA ÄNDAMÅL]

 1. Bestämmelserna i denna punkt gäller endast för avtal som ingås med kunder som är företagare och som gör beställningar för yrkesmässiga ändamål.
 2. Att lägga en order för en juridisk persons räkning eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet är liktydigt med att lämna ett uttalande om att den person som lägger ordern är behörig att företräda den enhet för vars räkning ordern lades. Om en beställning görs utan vederbörligt tillstånd kommer den person som gör beställningen att bli ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av detta faktum.
 3. Entreprenören är skyldig att undersöka försändelsen som levereras till honom via transportören på ett sätt som vanligtvis accepteras, och i händelse av brist eller skada på produkten är han skyldig att utföra alla åtgärder som syftar till att fastställa transportörens ansvar.
 4. Säljaren förbehåller sig rätten att säga upp avtalet som ingåtts med entreprenören inom 14 dagar från dagen för dess ingående utan att ange skäl.
 5. All disputes arising from the implementation of the contract concluded between the Seller and the Entrepreneur shall be settled by the court competent for the Seller’s seat. The applicable law is Polish law.

§9 [UTOMRÄTTSLIGA SÄTT ATT LÖSA TVISTER]

 1. För att lösa en tvist som uppstår i samband med köp i butiken har konsumenten möjlighet att ta hjälp av följande institutioner innan ärendet tas upp i allmän domstol:
  a) använda en permanent konsumentdomstol för förlikning, som nämns i lagen av den 15 december 2000 om handelsinspektion, genom att lämna in en begäran om lösning av en tvist som uppstår i samband med köpeavtalet,
  b) vända sig till provinsinspektören för handelsinspektion med en begäran om att inleda ett medlingsförfarande för att lösa tvisten i godo
  c) söka hjälp från en distrikts- eller kommunal konsumentombudsman eller en social organisation vars mål är att skydda konsumenternas rättigheter.
 2. Detaljerad information om konsumenternas möjlighet att använda tvistlösningsmetoder utanför domstol och om vilka förfaranden som finns tillgängliga finns på kontoren och på webbplatserna för institutioner som handelsinspektionen, distriktens (städernas) konsumentombudsmän, sociala organisationer som arbetar med skydd av konsumenträttigheter och konkurrens- och konsumentskyddsmyndigheten.
 3. Plattformen för tvistlösning online mellan konsumenter och företagare på EU-nivå (ODR-plattformen) finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR-plattformen är en interaktiv och flerspråkig webbplats med en omfattande servicepunkt för konsumenter och företagare som vill lösa en tvist utanför domstol om avtalsförpliktelser som följer av ett köpeavtal eller ett tjänsteavtal online.

§10 [SLUTLIGA BESTÄMMELSER]

 1. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser på grund av ändringar i tillämplig lag eller ändringar i hur avtal ingås och genomförs. Dessa ändringar påverkar inte placerade, behandlade eller genomförda beställningar och avtal.
 2. I frågor som inte regleras av dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i allmänt tillämplig lag, särskilt lagen av den 23 april 1964, civillagen, och lagen av den 30 maj 2014, om konsumenträttigheter. Den lag som är tillämplig på köpeavtalet är polsk lag, såvida inte den lag som är tillämplig på konsumentens bosättningsort reglerar hans rättigheter på ett mer fördelaktigt sätt.
 3. Föreskrifterna gäller från och med den 1 april 2024.

[FORMULÄR FÖR ÅTERTRÄDANDE AV AVTAL]

Mottagarens postadress Jag/vi () meddelar () härmed att jag/vi (*) frånträder avtalet om försäljning av följande varor: Produktnamn Pris Totalt Datum för avtal Datum för mottagande av produkter För- och efternamn Konsumentens (-s) adress Datum och underskrift

MrMustache symbol white

KONTAKT

Håll ögonen öppna!

Produktuppdateringar & försäljning

[mailpoet_form id="1"]

© 2024 Mr. Mustache Sp. z o.o.