Menu
Edit Template

Integritetspolicy

§1 [ALLMÄNNA BESTÄMMELSER]
1. Detta dokument definierar sekretesspolicyn för Mr Mustache onlinebutik, som specifikt innehåller bestämmelser om skydd av personuppgifter och säkerheten för andra uppgifter som användaren anger i tjänsten.
2. Integritetspolicyn är en integrerad bilaga till Villkoren.

§2 [DEFINITIONER]
De termer som används i detta dokument betyder:
1. Administratör – Mr Mustache Sp. z o.o., med säte i Krakow, Kosynierów 15B/1, 31-572, momsregistreringsnummer: 6751733686,
2. Tjänsten – webbplatsen på www.mrmustache.se och alla dess undersidor,
3. Parter – Administratör och Användare,
4. Användare – en individ som använder Tjänsten och tillhandahåller sina personuppgifter inom den.

§3 [SKYDD AV PERSONUPPGIFTER]
1. Administratören är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (GDPR).
2. Administratören behandlar uppgifter i den omfattning, tid och för de ändamål som varje gång anges i det innehåll som tillhandahålls under de formulär som används för att samla in personuppgifter från användaren.
3. Personuppgifter kommer endast att överföras till administratörens betrodda underleverantörer, dvs. leverantörer av IT-tjänster, bokföringsbyrå, administration.

§4 [ANVÄNDARRÄTTIGHETER]
1. Vid ändringar av personuppgifter ska användaren uppdatera dem genom att skicka ett meddelande till administratören.
2. Användaren har rätt att begära tillgång till innehållet i sina personuppgifter, rättelse, radering och rätt att begränsa behandlingen av dem. Dessutom har användaren rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten i behandlingen, rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter.
3. Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter.
4. Det är frivilligt att lämna personuppgifter, men om du vägrar att samtycka till behandlingen av uppgifterna kan du inte använda tjänsten.
5. Administratören får vägra att radera Användarens personuppgifter om det är nödvändigt att behålla personuppgifterna på grund av en rättslig skyldighet som Administratören åläggs enligt lag.

§5 [TEKNISKT DATASKYDD]
1. Administratören använder alla tekniska och organisatoriska medel för att säkerställa säkerheten för användarens personuppgifter och skydda dem mot oavsiktlig eller avsiktlig förstörelse, oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst. Informationen lagras och behandlas på servrar med hög säkerhetsnivå och med lämpliga säkerhetsåtgärder som överensstämmer med polsk lag.
2.Administratören förbinder sig att lagra säkerhetskopior som innehåller användarens personuppgifter.
3. Betrodda data lagras på utrustning och servrar av högsta klass i lämpligt säkrade informationslagringscenter, som endast behöriga personer har tillgång till.
4. Administratören utför aktiviteter som rör behandling av personuppgifter med respekt för alla rättsliga och tekniska krav som ställs enligt dataskyddsbestämmelserna.

§6 [POLICY FÖR COOKIES]
1. För att underlätta för Användarna använder Tjänsten cookies, bland annat för att anpassa tjänsten till användarnas behov och för statistiska ändamål. Cookies är små textfiler som skickas av den internettjänst som internetanvändaren besöker till användarens enhet.
2. Tjänsten använder två typer av cookies: “sessionscookies” och “permanenta cookies”. “Sessionscookies” är tillfälliga filer som lagras på användarens slutenhet tills användaren loggar ut, lämnar webbplatsen eller inaktiverar programvaran (webbläsaren). “Beständiga” cookies lagras på användarens slutenhet under den tid som anges i cookieparametrarna eller tills de raderas av användaren.
3. I Tjänsten använder vi följande typer av Cookies:
a. “nödvändiga” – möjliggör användning av tjänster som är tillgängliga inom Tjänsten, t.ex. används för användarautentisering,
b. “säkerhet” – används för att säkerställa säkerhet, t.ex. används för att upptäcka bedrägerier vid användning av Tjänsten,
c. “prestanda” – gör det möjligt att samla in information om hur Tjänsten används,
d. “funktionell” – gör det möjligt att “komma ihåg” de inställningar som användaren har valt och anpassa användargränssnittet, t.ex. när det gäller det valda språket eller den region som användaren kommer ifrån, teckenstorlek, webbplatsens utseende etc,
e. “reklam” – gör det möjligt att förse Användare med reklaminnehåll som är mer anpassat till deras intressen,
f. “integration” – relaterad till tjänster som används i tjänsten från tredjepartsföretag.

§7 [LOGGAR]
1. Vi följer praxis på de flesta webbplatser och lagrar HTTP-förfrågningar som skickas till vår server (serverloggar). Därför lagrar vi:
a. IP-adresser från vilka användare visar innehållet i vår tjänst,
b. ankomsttid för begäran,
c. tid för sändning av svaret,
d. klientstationsnamn – identifiering som utförs av HTTP-protokollet,
e. information om fel som inträffade under HTTP-transaktionen,
f. URL för den sida som användaren tidigare har besökt (referer-länk),
g. information om användarens webbläsare.
2. Uppgifter som samlas in i loggar används endast och uteslutande för att administrera Tjänsten.
3. De insamlade loggarna lagras på obestämd tid som hjälpmaterial för att administrera Tjänsten. Informationen i dessa lämnas inte ut till någon annan än de som är behöriga att administrera Tjänsten. Baserat på loggfilerna kan statistik genereras för att underlätta administrationen. Aggregerade sammanställningar i form av sådan statistik innehåller inte några funktioner som identifierar de personer som besöker tjänsten.

§8 [KONTAKT]
1. Användaren kan när som helst kontakta Administratören för att få information om huruvida och hur Administratören använder deras personuppgifter.
2. Användaren kan också be Administratören att radera sina personuppgifter helt eller delvis.
3. Du kan kontakta administratören genom att skicka ett meddelande till e-postadressen: admin@mrmustache.se.

MrMustache symbol white

KONTAKT

Håll ögonen öppna!

Produktuppdateringar & försäljning

[mailpoet_form id="1"]

© 2024 Mr. Mustache Sp. z o.o.