Allmänna villkor

1 § Allmänna bestämmelser
Företaget är ägare till den webbutik som finns på mrmustache.se
Mr. Mustache Sp. Zoo
med huvudkontor i
Krakow ul.
Kosynierów 15B / 1 31-572
Poland
införd i registret över företagare i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer: 0000856600, med de tilldelade numren NIP (skattenummer): 6751733686 och REGON: 38683924900000; Säljarens registreringshandlingar förvaras hos tingsrätten FÖR KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE I KRAKÓW, XI EKONOMISKA AVDELNING I NATIONELL DOMSTOL REGISTER.
Postadress:
Mr. Mustache sp. z o.o.
ul. Kosynierów 15B / 1
31-572 Krakow,
e-postkorrespondensadress: admin@mrmustache.se
Bolaget infördes i Centralregistret och Information om näringsverksamhet.
De termer som används i föreskrifterna betyder:
Butik – mrmustache.se webbutik, ägd av företaget
Mr. Mustache sp. z o.o.
med huvudkontor i
Krakow ul.
Kosynierów 15B / 1 31-572
, införd i registret över företagare i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer: 0000856600, med de tilldelade numren
NIP (skattenummer): 6751733686
och REGON: 38683924900000; Säljarens registreringshandlingar förvaras hos tingsrätten FÖR KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE I KRAKÓW, XI EKONOMISKA AVDELNING I NATIONELL DOMSTOL REGISTER.
Plattform – Internetplattform tillgänglig på den elektroniska adressen www.MrMustache.se
Klient – den enhet som köper varorna i butiken.
Konsument – en fysisk person som utför en rättslig transaktion med företagaren som inte har direkt samband med dennes verksamhet eller yrkesverksamhet.
Entreprenör – en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person, till vilken en separat handling ger rättskapacitet – att bedriva verksamhet eller yrkesmässig verksamhet för egen räkning.
Registrering – aktiviteten att förse kunden med sina uppgifter och göra den acceptans som krävs för att skapa ett konto.
konto – en separat plats i Plattformens IKT-system, där information (data) om den Kund som Kontot tillhör och som möjliggör användningen av Plattformens Tjänster och funktioner samlas in.
Webbplats – webbplatsen på mrmustache.se, på den adress som butiken finns.
Råvara – varor i Butikens erbjudande.
Tjänster – tjänster som tillhandahålls elektroniskt av Butiken, dvs.
göra tryck på varorna
Erbjudande – Varor placerade på webbplatsen www.MrMustache.se
Arbetsdagar – alla dagar i veckan från måndag till fredag, utom allmänna helgdagar.
Pris – enhetspriset för varan eller tjänsten som ingår i beskrivningen av varan eller tjänsten, uttryckt i polska zloty.
Priset som anges på hemsidan är ett bruttopris.
Säljaren utfärdar ett köpbevis eller en momsfaktura om kunden angett alla uppgifter, såsom skatteregistreringsnummer, vid beställningen,
Totalbelopp – totalpris, med hänsyn till antalet beställda produkter eller tjänster, inklusive leveranskostnader och extra kostnader (om några).
Köpbeviset – Momsfaktura eller annat bevis som bekräftar köpet av produkten.
Stadga – dessa butiksregler www.MrMustache.se
3. Ämnet för Butikens verksamhet är onlineförsäljning av varor som erbjuds av onlinebutiken och tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.
4. Försäljningen sker via Internet i form av ett distansavtal mellan Kunden som lägger beställningen och Butiken.
5. Reglerna definierar reglerna för användning av Plattformen och är de regler som avses i art.
8 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Journal of Laws 2016.1030).
6. I föreskrifterna anges särskilt:
1) villkoren för registrering och elektronisk inlämning av beställningar inom butiken;
2) regler för ingående av försäljningsavtal med användning av tjänster som tillhandahålls som en del av Butiken;
3) förfaranden för klagomål och återkallelse;
4) villkor för att ingå och säga upp avtal för tillhandahållande av elektroniska tjänster.
7. Kunden kan när som helst komma åt Reglerna via länken på huvudsidan på webbplatsen mrmustache.se, ladda ner och skriva ut.
8. Kunden är skyldig att använda plattformen på ett sätt som överensstämmer med bestämmelserna i den lag som gäller i Republiken Polens territorium, med bestämmelserna i förordningarna, såväl som med de allmänna principerna för användning av internet.
Det är förbjudet att tillhandahålla olagligt innehåll, till exempel innehåll som främjar våld, är ärekränkande eller kränker personliga rättigheter och andra rättigheter för tredje part.
9. Korrekt användning av Butiken är möjlig förutsatt att IKT-systemet som används av Kunden uppfyller följande tekniska minimikrav:
a) ha en av följande webbläsare: Mozilla Firefox 16.0 eller senare, Internet Explorer 8.0 eller senare, Opera, Google Chrome
b) ha en optimal skärmupplösning på 1024 x 768 pixlar eller högre.
2 § Utbud och omfattning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt
1. Kunden av Butiken får endast vara en fysisk eller juridisk person och en organisatorisk enhet utan juridisk person som lagen ger rättskapacitet, ha rättskapacitet och ett aktivt e-postkonto.
2. Information om varorna som tillhandahålls på Butikens webbplatser, särskilt deras beskrivningar, tekniska och prestandaparametrar och priser, utgör en inbjudan att ingå ett avtal i den mening som avses i Art.
71 i civillagen och utgör inte ett erbjudande i den mening som avses i art.
66 i civillagen.
3. Priserna på varorna anges i polska zloty och inkluderar alla komponenter, tullavgifter och alla andra komponenter.
Priserna inkluderar inte fraktkostnader. Kunden informeras om det totala beloppet för beställningen varje gång innan beställningen görs.
4. Vissa av de erbjudna produkterna kan vara otillgängliga för tillfället, vilket du kommer att informeras om av butikspersonalen, därför kan du gå med på att förlänga beställningstiden eller annullera den beställda produkten eller hela beställningen.
3 § Förfarande för ingående av kontrakt
1. Kunden kan köpa varor och tjänster i butiken efter föregående registrering på webbplatsen eller utan registrering.
Registreringen sker på så sätt att Kunden fyller i anmälningsformuläret som finns på Butikens hemsida.
Överst på sidan finns ett fält med ordet “Logga in”, efter att du klickat på det kommer ett fält med ordet “Registrera dig”.
2. Innan köparen gör en beställning ombeds köparen att läsa och acceptera bestämmelserna.
3. Kunden ansvarar för korrekt och fullständig tillhandahållande av uppgifterna i registreringsformuläret eller i försäljningsformuläret utan registrering.
Kunden är skyldig att uppdatera uppgifterna i registreringsformuläret och i försäljningsformulären utan registrering.
4. När du skapar ett konto eller gör en beställning utan registrering, ombeds kunden att samtycka till behandlingen av personuppgifter som tillhandahålls i registreringsformuläret för att ingå och utföra försäljningsavtalet. Personuppgifter är skyddade och kommer att lagras i enlighet med säkerhetsreglerna som anges i lagen av den 29 augusti 1997.
om skydd av personuppgifter (Journal of Laws of 2002, nr 101, punkt 926, med ändringar).
Dataadministratören är Butiken.
Kunden har rätt att fritt få tillgång till sina uppgifter, inklusive att redigera (korrigera) dem, samt begära att deras behandling upphör och tas bort från databasen.
5. Beställning kan göras med hjälp av formuläret på hemsidan mrmustache.se, – 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan.
6. Valet av varor som beställs av kunden görs genom att lägga dem i varukorgen.
Vid beställning har kunden möjlighet att ändra de angivna uppgifterna.
För att göra detta, följ meddelandena och informationen som visas på webbplatsen.
7. Efter att Kunden som använder nätbutiken har tillhandahållit all nödvändig information, kommer en sammanfattning av beställningen att visas.
Sammanfattningen av beställningen kommer att innehålla information om:
a) föremålet för kontraktet,
b) enhetspriset och totalpriset för de beställda produkterna eller tjänsterna, inklusive leveranskostnader och ytterligare kostnader (om några),
c) vald betalningsmetod.
8. Bekräftelse på inlämnande och godkännande av Ordern för implementering kommer att skickas till Kunden av Butiken i form av ett e-postmeddelande.
9. Försäljningsavtalet behandlas som ingåtts efter att Kunden tagit emot det e-postmeddelande som avses i punkten
ovan
10. Försäljningsavtalet ingås på polska, med innehållet i enlighet med bestämmelserna.
Konsolidering, säkerhet, avslöjande och bekräftelse till Kunden av de väsentliga bestämmelserna i avtalet sker genom att en utskrift av bekräftelsen, orderspecifikationen och försäljningsdokumentet bifogas försändelsen som innehåller Varorna.
14. Kunden kan när som helst säga upp avtalet för tillhandahållande av elektroniska tjänster.
Du bör då använda alternativet för att radera det registrerade kontot, då avslutas avtalet i detta ögonblick.
Butiken kan omedelbart säga upp avtalet för tillhandahållande av elektroniska tjänster, efter föregående uppmaning från kunden att avstå från överträdelser, i förhållande till kunden som:
a) publicera olagligt innehåll på mrmustache.se butiksplattform,
b) uppenbart eller ihärdigt bryter mot bestämmelserna i Regelverket eller vidtar åtgärder som strider mot målen och syftet med mrmustache.se butiksplattform.
§ 4 Betalningsmetoder och leverans
1. Följande betalningsmetoder tillhandahålls för de beställda varorna:
a) snabba betalningsöverföringar24;
b) betalning med kreditkort (PayPal);
c) förskottsbetalning med traditionell banköverföring;
d) betalning efter postförskott
e) betalning via Paypal
2. Följande leveranssätt är tänkta:
a) Dpd budtjänst
3. Vid betalning via banköverföring ska betalningen för de beställda varorna göras till Butikens bankkonto hos Nest Bank.
4. Vid postförskottsbetalning ska betalningen för de beställda varorna göras till representanten för kuriren som valts av kurirföretaget.
5. Leveransavgifter beräknas automatiskt för varje produkt och specificeras vid beställning.
6. I titeln på överföringen, vänligen ange namn och efternamn eller namn på kunden samt ordernumret som anges i e-postmeddelandet.
Beställningen kommer att behandlas efter att pengarna har krediterats på det angivna bankkontot.
7. Om beställningen som levererats av budfirman eller InPost-paketskåpet inte hämtas, är kunden skyldig att återbetala för försändelsen med ett belopp av två gånger värdet av det ursprungliga beloppet för försändelsen som härrör från laddning av Butiken med en avgift för att returnera försändelsen till sitt säte.
5 § Orderuppfyllelse
1. Vid betalning via banköverföring kommer beställningen att behandlas efter att pengarna har krediterats på det angivna bankkontot. Underlåtenhet att registrera betalningen inom 14 dagar från datumet för orderbekräftelsen, trots uppmaning om betalning, resulterar i annullering av beställningen.
2. Vid postförskott ska betalning för de beställda varorna göras till det valda budföretagets bud.
Försändelser skickas Från Polen inom 2-3 arbetsdagar.
Om du behöver expressleverans, vänligen kontakta oss via telefon eller e-post så bekräftar vi den exakta tiden som behövs.
Genom att välja DPD-bud levereras de nästa dag efter att beställningen skickats.
Paketskåpsförsändelser levereras max 2 dagar efter varornas leverans.
Det gäller inte produkter med beskrivningen “tillverkad på beställning”, i så fall finns leveranstiden tillgänglig på produktsidan.
Om du behöver expressleverans, vänligen kontakta oss via telefon eller e-post så bekräftar vi den exakta tiden som behövs för din försändelse.
Försändelser levereras med DPD-bud dagen efter att beställningen har skickats.
Paketskåpsförsändelser levereras max 2 dagar efter varornas leverans.
Fraktkostnader är fri för beställningar över 500sek.
6 § Klagomål
1. Butiken är skyldig att leverera varan utan fel.
2. Kunden kan framföra reklamationer i frågor som rör den sålda varan.
3. När det gäller kunder som är konsumenter har de rätt att framföra reklamation om de sålda varorna har ett fysiskt eller juridiskt fel (garanti).
Ett fysiskt fel består i att de sålda varorna (varorna) inte överensstämmer med avtalet.
4. Ett klagomål kan lämnas in:
– när det gäller kunder som är konsumenter – på de datum och på de villkor som anges i bestämmelserna i art.
556-576 i civillagen – i den mån dessa bestämmelser gäller för garantin vid försäljning till konsumenter;
– när det gäller kunder som inte är konsumenter – inom 2 dagar från dagen för mottagandet av varorna inom ramen för det kvantitativa klagomålet och inom 14 dagar från datumet för mottagandet av varorna – inom ramen för kvalitetsklagomålet.
5. Om köparen är en konsument och det fysiska felet konstaterats inom ett år från dagen för leverans av den sålda varan, antas det att felet eller dess orsak förelåg vid den tidpunkt då risken övergick på köparen.
7. Ett klagomål kan lämnas in elektroniskt via klagomålsformuläret till följande adress: admin@mrmustache.se
8. Butiken kommer att behandla klagomålet så snart som möjligt – inte överstigande 4 dagar från mottagandet.
Butiken kommer omedelbart att meddela sökanden om resultatet via e-post.
9. Om klagomålet anses berättigat har Kunden rätt att:
a) i förhållande till kunder som är konsumenter, rätten att:
– begäranden om borttagning av defekter;
– ersättning av defekta varor med varor fria från defekter;
– lämna en deklaration om prisavdrag eller frånträde från avtalet, om inte butiken omedelbart och utan otillbörlig olägenhet för kunden ersätter den defekta produkten med en produkt fri från defekter eller tar bort defekten.
Denna begränsning gäller inte om varan redan har ersatts av butiken eller om butiken inte har uppfyllt skyldigheten att ersätta varan med en icke-defekt eller att ta bort defekten.
Kunden som är Konsument kan istället för att åtgärda felet som butiken föreslår begära att varan ersätts med en ej defekt, eller istället för att byta ut varan, kräva att felet åtgärdas, om det inte är omöjligt att bringa varan i överensstämmelse med avtalet på det sätt som kunden valt eller skulle kräva alltför höga kostnader jämfört med den föreslagna metoden av tjänsteleverantören.
Kunden som är Konsument får inte frånträda avtalet om felet är irrelevant.
Varorna kan bytas mot varor av annan storlek eller färg, men kan inte vara mot en annan typ av varor.
b) i förhållande till Kunder som inte är Konsumenter – Kunden får endast kräva att produkten ersätts med en produkt fri från defekter eller avlägsnande av det identifierade olägenheten.
Kunden som inte är konsument har inte rätt att frånträda avtalet och kräva återbetalning.
7 § Ånger från avtalet för kunder som är konsumenter
1. Inom 14 dagar från datumet för leverans av de beställda varorna har Kunden som är konsument rätt att frånträda avtalet utan att ange någon anledning genom att lämna ett lämpligt uttalande.
För att kunna återkalla måste Kunden skicka uttaget till e-postadressen: sklep@mrmustache.eu
2. Tidsfristen för att frånträda avtalet löper ut efter 14 dagar från den dag då Kunden som är konsument förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som anges av Kunden som är konsument förvärvar, fysisk besittning av varorna .
3. För att utöva rätten att frånträda avtalet, informera butiksägaren (genom att lämna ett otvetydigt uttalande (t.ex. med traditionell post eller e-post) om beslutet att frånträda avtalet.
4. Förklaringen om frånträde från avtalet kan lämnas av Kunden som är konsument på den blankett som bifogas dessa bestämmelser, vilket dock inte är nödvändigt.
5. Butiken ger möjlighet att utföra en ersättningsbeställning, enligt valet av Kunden som är konsument och enligt beställningsförfarandet.
6. För att hålla tidsfristen för att ångra avtalet bör information skickas om utövandet av rätten att ångra avtalet av Kunden som är konsument innan tidsfristen för att ångra avtalet.
7. I händelse av frånträde från detta avtal returnerar butiken till Kunden som är konsument alla betalningar som erhållits från Kunden som är konsument, inklusive kostnaderna för leverans av varor (förutom extra kostnader som följer av det valda leveranssättet av Kunden som är konsument, annat än det billigaste standardleveranssättet som butiken erbjuder) , omedelbart och i vart fall senast 14 dagar från det datum då Kunden som är konsument informerade butiken om beslutet att utöva rätten att frånträda avtalet.
Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsmetoder som användes av Kunden som var konsument i den ursprungliga transaktionen, såvida inte Kunden som var konsument uttryckligen samtyckte till en annan lösning, i varje fall kommer Kunden som är konsument inte ta på sig eventuella avgifter i samband med denna retur.
8. Butiken kan hålla inne med återbetalningen tills varorna har tagits emot eller tills bevis på att de har returnerats, beroende på vad som inträffar först.
9. Varorna ska returneras eller överlämnas till oss till följande adress: MrMustache Sp. z o.o.
handla om.
Kosynierów 15B / 1 31-572 Kraków, omedelbart och i vilket fall som helst senast 14 dagar från det datum då Kunden som är konsument informerade butiken om att avtalet hävdes.
Fristen är uppfylld om Kunden som är konsument returnerar varan innan tidsfristen på 14 dagar.
Butiken står inte för kostnaden för att returnera varorna.
10. Kunden ansvarar för att minska värdet av Produkten till följd av att den används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa Produktens art, egenskaper och funktion.
§ 8 Rabattkuponger
1. Varje rabattkupong är av engångskaraktär (den förlorar sin giltighet efter användning, såvida det inte beskrivs på annat sätt på den plats där rabattkupongen finns).
2. Efter att ha angett koden på varukorgssidan vid beställning får kunden den procentuella rabatt som beskrivs på kupongen.
3. Denna rabatt kan inte kombineras med andra rabatter på mrmustache.eu
9 § Förbud mot att publicera olagligt innehåll av användare
Det är helt förbjudet för kunden att publicera olagligt innehåll på mrmustache.se försäljningsplattform, inklusive men inte begränsat till:
1. bryter mot bestämmelserna i allmänt tillämplig lag,
2. Grafiska mönster som de inte har upphovsrätt till (inklusive logotyper eller ordslogans som omfattas av upphovsrätten),
3.kränka tredje parts rättigheter,
4. innehåll som trakasserar eller kränker tredje parts goda namn,
5. kränka andra människors känslor (religiösa aspekter, våld, rasism eller nazism),
6. innehåll som vanligtvis anses vulgärt och stötande,
7. innehåll som innehåller bilden av personer som inte samtyckt till spridningen av deras bild.
§ 10 Garanti
Erbjudandet för tilläggstjänsten, som är gratis skärpning, upphör den 7 mars 2022.
Saxar och thinner köpta före ett givet datum täcks av 5 års garanti och 2 gratis slipning.
Verktyg köpta efter 7 mars 2022 omfattas av 5 års garanti utan fri slipning.
“Garantien täcker skador på reservdelar (justerskruv, proppar).
Garantin täcker inte skador på verktygen genom att de tappas på en hård yta eller felaktig användning av verktygen.
Frisörsaxar är dedikerade uteslutande till att klippa människohår.
De är inte djurvårdssaxar.
Reparationer och skärpning av saxar får endast utföras av Mr.
Mustache sp.Zoo.
Att reparera saxen själv kommer att utesluta garantin.
Garantin täcker inte lackskiktet av färgad sax.
Med färgad sax är det inte tillrådligt att använda kraftig desinfektion med etanol.
Stark desinfektion som innehåller etanol kan skada saxen.
Etanolen som kommer på justerskruvarna kan orsaka en rostig ytbeläggning.
Att sänka saxen i desinfektion under en längre tid kan skada färgbeläggningen.”
11 § Slutbestämmelser
1. Butiken förbehåller sig rätten att skicka reklammeddelanden via e-post och SMS endast till de kunder som samtyckt till det vid registreringen.
Kunden har rätt att säga upp sig från det mottagna innehållet när som helst.
2. Vid beställning eller registrering uppmanas Kunden att samtycka till Säljarens behandling av personuppgifter, i enlighet med lagen av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter (Journal of Laws 1997 No. 133, punkt 883).
Personuppgifter behandlas enbart i syfte att tillhandahålla de tjänster som avses i dessa föreskrifter.
3. Kunden har möjlighet att komma åt sina personuppgifter i syfte att verifiera, modifiera eller ta bort från Butikens databas.
Detaljerad information om skyddet av kundens personuppgifter finns i integritetspolicyn för mrmustache.eu onlinebutik.
4. På adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr finns en plattform för onlinetvistlösningssystemet mellan konsumenter och företagare på EU-nivå (ODR-plattform).
ODR-plattformen är en interaktiv och flerspråkig webbplats med en enda kontaktpunkt för konsumenter och företagare som vill lösa en tvist utanför domstol angående avtalsförpliktelser som härrör från ett onlineförsäljningsavtal eller avtal om tillhandahållande av tjänster.
5. Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan Butiken och Kunden, som är en konsument, ska överlämnas till behörig domstol i enlighet med de bestämmelser som är allmänt tillämpliga i Republiken Polen.
6. Avgörande av eventuella tvister som uppstår mellan Butiken och Kunden som inte är konsument ska hänskjutas till den domstol som har jurisdiktion över Butikens säte.
11. Butiken förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa regler. Ändringarna träder i kraft vid den tidpunkt som tydligt anges av Butiken, men inte tidigare än 7 dagar efter tillkännagivandet.
Beställningar som görs innan de ändringar som avses i föregående mening träder i kraft kommer att genomföras på de villkor som gäller vid tidpunkten för inlämnandet.
12. Butiken meddelar Kunden om avsikten att ändra regelverket genom att skicka innehållet i det nya regelverket till den e-postadress som Kunden uppgett.
13. En kund som inte godkänner de nya reglerna kan sluta använda Butiken och radera kontot.
14. Regelverkets nuvarande lydelse finns på Butikens hemsida.
15. I frågor som inte omfattas av dessa bestämmelser ska bestämmelserna i civillagen och relevanta lagar gälla i enlighet med detta.
16. Bestämmelserna i dessa förordningar är inte avsedda att utesluta eller begränsa några rättigheter för kunden som också är en konsument i den mening som avses i lagen av 23 april 1964 – Civil Code (Journal of Laws of 2014, punkt 121, i dess ändrade lydelse), till vilken han enligt de tvingande bestämmelserna i lag.
I händelse av bristande efterlevnad av bestämmelserna i dessa bestämmelser med ovanstående bestämmelser, ska dessa bestämmelser ha företräde.
integritetspolicy
Integritetspolicy
Webbplatsens sekretesspolicy.
mrmustache.se
Allmän information
Denna integritetspolicy anger reglerna för behandling och skydd av personuppgifter som tillhandahålls av användare i samband med deras användning av onlineförsäljningstjänster via webbplatsen.
2. Administratör för personuppgifter som finns på webbplatsen är Mr.
Mustache Sp. Zoo
med huvudkontor i
Krakow ul.
Kosynierów 15B / 1 31-572
, införd i registret över företagare i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer: 0000856600, med de tilldelade numren
NIP (skattenummer): 6751733686
och REGON: 38683924900000; Säljarens registreringshandlingar förvaras hos tingsrätten FÖR KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE I KRAKÓW, XI EKONOMISKA AVDELNING I NATIONELL DOMSTOL REGISTER.
3. För att säkerställa säkerheten för de uppgifter som anförtrotts oss har vi utvecklat interna rutiner och rekommendationer för att förhindra att uppgifter lämnas ut till obehöriga.
Vi kontrollerar deras prestanda och kontrollerar ständigt deras överensstämmelse med relevanta rättsakter – lagen om skydd av personuppgifter, lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster, såväl som alla typer av verkställande akter och gemenskapslagstiftning.
4. Personuppgifter behandlas på grundval av det samtycke som uttryckts av Användaren och i de fall då lagen ger administratören behörighet att behandla personuppgifter på grundval av lagbestämmelser eller att genomföra det avtal som ingåtts mellan parterna.
5. Webbplatsen får information om användare och deras beteende på följande sätt:
genom frivilligt inmatad information i blanketter
genom att samla “kakor” .
6. Webbplatsen samlar in information frivilligt tillhandahållen av användaren.
7. uppgifterna som lämnas i formuläret behandlas för det ändamål som följer av funktionen hos ett specifikt formulär, till exempel för att behandla informationskontakten
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Administratör för personuppgifter som samlas in via webbplatsen mrmustache.se är företaget:
Mr. Mustache sp. z o.o. .
Zoo med huvudkontor i Krakow ul.
Kosynierów 15B / 1 31-572, införd i registret över företagare i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer: 0000856600, med de tilldelade numren NIP (skattenummer): 6751733686
och REGON: 38683924900000; Säljarens registreringshandlingar förvaras hos tingsrätten FÖR KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE I KRAKÓW, XI EKONOMISKA AVDELNING I NATIONELL DOMSTOL REGISTER.
, e-postadress (e-post): admin@mrmustache.se, nedan kallad “administratören”.
Personuppgifter som samlas in av Administratören via webbplatsen behandlas i enlighet med
Europaparlamentets förordning i
Av rådet (EU) 2016/679 z
den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer i
kontakt med
behandling av personuppgifter i
om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän förordning
dataskydd), nedan kallad GDPR och personuppgiftslagen från den 10 maj 2018.
TYP AV BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER, SYFTE OCH OMFATTNING AV DATAINSAMLING
SYFTE MED BEHANDLING OCH RÄTTSLIG GRUND.
Administratören behandlar personuppgifter via webbplatsen mrmustache.se vid:
med hjälp av användarens kontaktformulär.
Personuppgifter behandlas med stöd av art.
6 sek.
1 lit. f) GDPR som Administratörens juridiskt motiverade intresse.
TYP AV BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER. Administratören behandlar följande kategorier av användarens personuppgifter:
Förnamn och efternamn,
Adress),
E-postadress,
Telefonnummer,
PERIOD FÖR ARKIVERING AV PERSONUPPGIFTER. Användarnas personuppgifter lagras av administratören:
om grunden för databehandling är fullgörandet av avtalet, så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, a efter den tidpunkten under en tid som motsvarar fordringarnas preskriptionstid.
Om inte annat föreskrivs är preskriptionstiden sex år för anspråk på periodiska förmåner och anspråk relaterade till driva företag – tre år.
om grunden för databehandlingen är samtycke, så länge samtycket inte återkallas, a efter det att samtycket återkallats för en tid som motsvarar preskriptionstiden för anspråk som kan väckas av handläggaren och vad som kan tas upp mot honom.
Om inte annat föreskrivs är preskriptionstiden sex år för anspråk på periodiska förmåner och anspråk relaterade till driva företag – tre år.
Vid användning av webbplatsen kan ytterligare information laddas ner, inklusive i synnerhet: IP-adressen som tilldelats användarens dator eller Internetleverantörens externa IP-adress, domännamn, webbläsartyp, åtkomsttid, typ av operativsystem.
Navigationsdata kan också samlas in från användare, inklusive inklusive information om länkar och referenser, v som de väljer att klicka på eller andra åtgärder som vidtas på webbplatsen.
Den rättsliga grunden för denna typ av verksamhet är den registeransvariges berättigade intresse (artikel 6 (1) (f) i GDPR), som består i att underlätta användningen av tjänster som tillhandahålls elektroniskt och för att förbättra dessa tjänsters funktionalitet.
Att tillhandahålla personuppgifter av användaren är frivilligt.
Personuppgifter kommer även att behandlas på ett automatiserat sätt i form av profilering, förutsatt att användaren samtycker till det enligt art.
6 sek.
1 lit. a) GDPR.
Konsekvensen av profilering blir att tilldela en profil till en given person för att fatta beslut om honom eller för att analysera eller förutsäga hans preferenser, beteenden och attityder.
Administratören är särskilt noga med att skydda de registrerades intressen och ser särskilt till att de uppgifter som samlas in av honom är:
behandlas i enlighet med lagen,
samlas in för angivna, lagliga ändamål och inte utsätts för ytterligare behandling som är oförenlig med dessa ändamål,
sakligt korrekta och adekvata i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas och lagras i en form som möjliggör identifiering av personer som de avser, inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.
DELNING AV PERSONUPPGIFTER
Användarnas personuppgifter överförs till tjänsteleverantörer, med som administratören använder när han kör webbplatsen.
Tjänsteleverantörer till vilka personuppgifter överförs, i beroende på avtal i omständigheter, eller är föremål för administratörens instruktioner om syftena och metoderna för att behandla dessa uppgifter (behandlare) eller självständigt definiera ändamålen och metoderna för deras behandling (administratörer).
Användarnas personuppgifter lagras endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
I vissa situationer har administratören rätt att överföra dina personuppgifter till andra mottagare om det är nödvändigt för att fullgöra det avtal som ingåtts med dig eller för att fullgöra de skyldigheter som åligger administratören.
Detta gäller sådana grupper av mottagare:
kurirer
betalningsoperatörer
RÄTT TILL KONTROLL, ÅTKOMST OCH KORRIGERA EGNA DATA
Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätten att rätta, radera, begränsa behandlingen, rätten att överföra uppgifter, rätten att invända, rätten att när som helst återkalla samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som har genomförts på grundval av samtycke innan dess återkallelse.
Rättslig grund för användarens begäran:
Tillgång till data – Konst.
15 GDPR
Datakorrigering – Konst.
16 GDPR.
Radering av data (den så kallade rätten att bli glömd) – Konst.
17 GDPR.
Begränsning av bearbetning – Konst.
18 GDPR.
Dataöverföring – Konst.
20 GDPR.
Invändning – Konst.
21 GDPR
Återkallande av samtycke – Konst.
7 sek.
3 GDPR.
För att utöva de rättigheter som avses i punkt 2 kan du skicka ett lämpligt e-postmeddelande till följande adress: sklep@mrmustache.eu.
I händelse av att användaren inträffar med tillstånd som följer av av ovanstående rättigheter, uppfyller administratören begäran eller vägrar att omedelbart tillmötesgå den, dock senast i inom en månad efter mottagandet.
Men om – z på grund av begärans komplexa karaktär eller antalet förfrågningar – kommer administratören inte att kunna uppfylla förfrågan i inom en månad kommer att uppfylla dem inom de närmaste två månaderna, informera användaren tidigare i inom en månad från mottagandet av begäran – o den avsedda förlängningen av tidsfristen och skälen till detta.
Om det visar sig att behandlingen av personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter.
“SMÅKAKOR”
Administratörens sida använder filer “Småkakor”.
Installationen av “cookies” är nödvändig för korrekt tillhandahållande av tjänster på webbplatsen.
“Cookies”-filerna innehåller information som är nödvändig för att webbplatsen ska fungera korrekt och ger även möjlighet att sammanställa allmän statistik över webbplatsbesök.
Webbplatsen använder följande typer av “cookies”: session
“Sessions”-cookies är temporära filer som lagras på användarens slutenhet tills man loggar ut (lämnar sidan).
Administratören använder sina egna cookies för att bättre förstå hur användaren interagerar med innehållet på webbplatsen.
Filerna samlar in information om hur användaren använder webbplatsen, vilken typ av sida som användaren omdirigerades från, och antalet besök och varaktigheten av användarens besök på webbplatsen.
Denna information registrerar inte specifika personuppgifter om användaren, utan används för att sammanställa statistik om användningen av webbplatsen.
Användaren har rätt att besluta om åtkomst av “cookies” till sin dator genom att välja dem i fönstret i sin webbläsare.
Detaljerad information om möjligheterna och metoderna för hantering av cookies finns i programvarans (webbläsare) inställningar.
SLUTBESTÄMMELSER
Administratören använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skydd av de behandlade personuppgifterna som är lämpliga för de hot och kategorier av data som skyddas, i synnerhet skyddar uppgifterna mot utlämnande till obehöriga, borttagning av obehörig person, behandling i strid med gällande bestämmelser och förändring, förlust, skada eller förstörelse.
Administratören tillhandahåller lämpliga tekniska åtgärder för att förhindra att obehöriga personer förvärvar och ändrar personuppgifter som skickas elektroniskt.
I frågor som inte täcks av denna integritetspolicy ska bestämmelserna i GDPR och andra relevanta bestämmelser i polsk lag gälla i enlighet med detta.
Personuppgifter som lämnas på webbplatsen kommer inte att säljas eller göras tillgängliga för tredje part, i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av personuppgifter.
Uppgifterna i formuläret kan ses av den fysiska person som placerat dem där.
Denna person har också rätt att när som helst ändra och sluta behandla sina uppgifter.
Vi förbehåller oss rätten att ändra webbplatsens integritetspolicy, vilket kan komma att påverkas av utvecklingen av internetteknik, eventuella lagändringar inom området för personuppgiftsskydd och utvecklingen av vår webbplats.
Vi kommer att informera dig om eventuella förändringar på ett synligt och begripligt sätt.
Länkar till andra webbplatser kan visas på webbplatsen.
Sådana webbplatser fungerar oberoende av webbplatsen och övervakas inte på något sätt av webbplatsen mrmustache.eu.
Dessa webbplatser kan ha sina egna integritetspolicyer och regler, som vi rekommenderar att du läser.
Om du är osäker på någon av bestämmelserna i denna integritetspolicy är vi tillgängliga – våra uppgifter finns på fliken – KONTAKT.
8. Personuppgifter som lämnas på webbplatsen kommer inte att säljas eller göras tillgängliga för tredje part, i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
9. Uppgifterna i formuläret kan ses av den fysiska person som placerat dem där.
Denna person har också rätt att när som helst ändra och sluta behandla sina uppgifter.
10. Vi förbehåller oss rätten att ändra webbplatsens integritetspolicy, vilket kan komma att påverkas av utvecklingen av internetteknik, eventuella lagändringar inom området för skydd av personuppgifter och utvecklingen av vår webbplats.
Vi kommer att informera dig om eventuella förändringar på ett synligt och begripligt sätt.
11. Länkar till andra webbplatser kan visas på webbplatsen.
Sådana webbplatser fungerar oberoende av webbplatsen och övervakas inte på något sätt av webbplatsen mrmustache.se Dessa webbplatser kan ha sina egna integritetspolicyer och regler, som vi rekommenderar att du läser.
Om du är osäker på någon av bestämmelserna i denna integritetspolicy är vi tillgängliga – våra uppgifter finns på fliken – KONTAKT.
RÄTT TILL KONTROLL, ÅTKOMST OCH KORRIGERA EGNA DATA
Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätten att rätta, radera, begränsa behandlingen, rätten att överföra uppgifter, rätten att invända, rätten att när som helst återkalla samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som har genomförts på grundval av samtycke innan dess återkallelse.
Rättslig grund för användarens begäran:
Tillgång till data – Konst.
15 GDPR
Datakorrigering – Konst.
16 GDPR.
Radering av data (den så kallade rätten att bli glömd) – Konst.
17 GDPR.
Begränsning av bearbetning – Konst.
18 GDPR.
Dataöverföring – Konst.
20 GDPR.
Invändning – Konst.
21 GDPR
Återkallande av samtycke – Konst.
7 sek.